thang máy bệnh viên

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU – CƠ SỞ 2

Chủ đầu tư: Bệnh Viện Ung Bướu Địa chỉ: 12 D400, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh + Số lượng: 4 thang máy bệnh viện + 7 điểm dừng + Tải...