kích thước thang máy 450kg

KÍCH THƯỚC THANG MÁY 450KG

Thang máy gia đình tải trọng 450kg được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Rất phù hợp với gia đình 3 thế hệ sống chung với nhau, đảm bảo sức...